Om mobbning

Linda Mathiasson

Föreläsare & Coach

 

Vad är kränkande behandling?

 

 

•Du förlöjligas inför andra

•Ansökningar om utbildning/ledighet försvåras.

•Det du säger viftas bort som överdrifter och du får höra att du ”kan byta jobb om det inte passar”.

•Utfrysning, du blir en icke-person, folk hälsar inte, de reser sig och går när du kommer in eller tystnar och byter samtalsämne

•Information, du får ingen information om vad som händer, blir inte kallad till möten och glöms bort.

•Kontroll, du blir ständigt kontrollerad, får kommentarer hur du sköter ditt arbete. Det spelar ingen roll vad du gör, ingenting duger

•Administrativa straffsanktioner, du blir fråntagen/kommer inte åt dina arbetsuppgifter

•Hot, ”gör du inte som vi säger kan du byta jobb”, gäller även fysiskt våld som hotbrev och kränkande kommentarer

•Utpressning, syftet är att ge dig dåligt samvete genom att säga ”du är en svikare” eller ”nu måste vi alla hålla ihop”

•Förtal, det sprids rykten och tisslas bakom din rygg, du får menande blickar.

•Beslut, tas över ditt huvud men du får bära ansvaret för om det blir fel

•Stoppad löne- betygsutveckling

•Utnyttjad, du blir utsatt för sexuella trakasserier – verbalt eller genom olika handlingar som du inte givit tillåtelse till

•Fysiskt våld, du blir utsatt för knuffar, saker slås ur dina händer etc